On Trend: Velvet Accents

Fashion, Velvet, Style
Fashion, Velvet, Style
Fashion, Velvet, Style
Fashion, Velvet, Style
Fashion, Velvet, Style
Fashion, Velvet, Style
Fashion, Velvet, Style

This Winter I will be re-embracing this trend. I already have the cutest velvet loafers to follow suit. What do you think about this trend? It's fun to see some of my favorite fashion designers and celebrities dressing things up with velvet..

Want to Follow my adventures on INSTAGR.AM?

FACEBOOK + TWITTER + BLOGLOVIN'

Follow Me On...

Comment on this post

mơ thấy chém nhau 09/22/2017 13:02

Theo chiêm nghiệm của giới chơi lô đề chuyên nghiệp, đánh nhau là số 03 – 07 – 59.

ví da cá sấu 03/03/2017 08:06

thương hiệu này thật tuyệt vời nếu như bạn biết cách phối hợp nó với ví da cá sấu

quan hệ lâu ra 01/06/2017 03:54

ko tác dụng phụ cho nên bạn tận gốc có thể yên tâm Khi sủ dụng mặt hàng này.có đối với ́một vài loại của vài nước như là thái

Designer Handbags 10/16/2012 11:48

Velvet designer accessories can look great if they are done properly. I can't wait to see what velvet trends happen this season!

girlmeetsworld 10/16/2012 11:28

You should check out these velvet NAIL accents :)

http://www.ciate.co.uk/nail-kits/velvet-products.html